Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Welkom
Sylvain Colaert startte zijn loopbaan als advocaat in 1981 na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij kan mét succes terugblikken op meer dan dertig jaar kennis en ervaring in vele rechtstakken ter ondersteuning van privépersonen en ondernemingen Het kantoor garandeert u een grondige analyse van uw probleem om tot een kwalitatief advies te komen van waaruit de verdere afhandeling van uw geschil kan gebeuren. Het kantoor kan u bij de verdere afhandeling van dit geschil bijstaan in zowel een minnelijke oplossing van het conflict als in bijstand voor de rechtbanken over gans België. Het kantoor richt zich zowel tot particulieren als tot ondernemingen, zelfstandigen  en vrije beroepen en staat u met een ruime ervaring bij  de oplossing van uw probleem of conflict, waarbij de strategie in overleg met u wordt bepaald:   1. preventie: op maat gesneden advies / overeenkomsten Veel geschillen kunnen vermeden worden door tijdig advies in te winnen en door het afsluiten van grondig uitgewerkte overeenkomsten die beantwoorden aan uw specifieke vereisten. Het kantoor levert op maat gesneden professioneel advies en staat u bij bij zowel de opmaak van overeenkomsten als de onderhandelingen, waar dit nodig is.   2. bemiddeling/ minnelijke afhandeling van het geschil Eenmaal een geschil de kop opsteekt, probeert het kantoor - waar dit mogelijk en wenselijk is - te bemiddelen om het geschil  zonder tussenkomst van de rechtbanken en met een minimum aan kosten minnelijk af te handelen   3. afhandeling van gerechtelijke procedures Lijkt een minnelijke regeling niet mogelijk of bent u eenvoudigweg gedagvaard voor de rechtbank, dan behartigt het kantoor uw belangen voor de rechtbank in elke stand van de procedure.
Welkom