Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Collectieve  Schuldenregeling
Als uw schulden zich opstapelen en uw inkomsten niet langer voldoende zijn om deze schulden te betalen, dan kan een collectieve schuldenregeling een oplossing voor u zijn. Deze schulden kunnen van allerlei aard zijn : huurachterstand, energierekeningen, telefoonrekeningen, ziekenhuisfacturen, leningen… U mag evenwel niet uw kennelijk onvermogen hebben bewerkstelligd. U mag zich derhalve niet op een bedrieglijke wijze onvermogend hebben gemaakt. De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.Ook dient op die wijze gepoogd te worden om ook de schuldeisers zoveel mogelijk tegemoet te komen   (die anders misschien niets zouden recupereren).  Laat u, voor het opstellen en het indienen van het verzoekschrift, bijstaan door personen die met deze materie zijn vertrouwd, zijnde een advocaat.U kan voor het opstellen van een verzoekschrift strekkende tot collectieve schuldenregeling, een pro deo advocaat bekomen. Ons kantoor,dat collectieve schuldenregelingen afhandelt sinds de invoering va n deze wet in 1998  verleent hiertoe graag haar diensten, ook pro deo ! Maak een afspraak en breng meteen zoveel mogelijk nuttige documenten mee