Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Incasso
Wat is precies het verschil met een klassiek incassobureau? Als advocatenkantoor hebben we tonnen juridische expertise in huis en daarmee zetten we invorderingsprocedures op van a tot z, dit tot en met de gerechtelijke invordering. Uw advocaat heeft een arsenaal van doeltreffende middelen om uw debiteuren tot betaling aan te zetten. Aanmaningen, afbetalingsvoorstellen, dagvaarding, beslagprocedures, … We stemmen onze procedures volledig af op uw wensen. En nemen het debiteurenbeheer deels of volledig van u over. Zo garanderen we een nauwgezette opvolging die u heel wat tijd én kosten bespaart. Onze aanpak loont. Dat bewijst het hoge recuperatiepercentage(meer dan 75%) van onze incassodossiers. Uw advocaat gaat tot het uiterste om in zo weinig mogelijk tijd, zo veel mogelijk nettoresultaat voor u te boeken Hoe achterstallige betalingen vermijden? Uw advocaat houdt uw factuurvoorwaarden tegen het licht. En geeft u advies om ze waterdicht te maken. Zo bent u voortaan beter ingedekt tegen wanbetalers. In vele gevallen zult U geneigd zijn om kleinere facturen af te schrijven omdat U vreest dat de inningskostprijs de factuur zou overschrijden.NIET IS MINDER WAAR ! Om die reden   kunnen wij u een uniek abonnementstarief aanbieden,waarbij U zult vaststellen,dat in combinatie met sluitende factuurvoorwaarden,incasso via onze diensten U NIETS kost : - ereloon van 13% op alle geïnde bedragen(ongeacht het factuurbedrag !) meer de RPV - ingeval van niet inning wegens insolvabiliteit : een forfait van 250 € meer de gemaakte    gerechtskosten.  Een voorbeeld ter verduidelijking : Voorbeeld 1 2 onbetaalde facturen van 6 maanden oud voor een totaal bedrag van 600 € Intrest factuurvoorwaarden : 12%  of 36 €  forfaitair schadebeding : 12% of 72 € Totaal geind bedrag : 708 €     Ereloon : 92 € + rechtsplegingsvegoeding      .De client ontvangt : 616 € Doe de test en maak ons een incassodossier over !