Welkom Materies Wat kost een advocaat Heet van de naald Contact Bienvenue Welcome Benvenuto Links
ADVOCATENKANTOOR SYLVAIN COLAERT
Jeugdrecht
**Maatregelen kinderen vragen op termijn wijzigingen : - Co-ouderschap blijkt op termijn niet haalbaar -  de kinderen die bv aanvankelijk toegewezen waren aan vader ,zijn dagelijks in conflict met de    nieuwe partner van vader - het  vastgestelde bezoekrecht blijkt niet meer haalbaar - kinderen worden ouder,studeren verder waarbij de opvoeding meer kost  en het aanvankelijk   vastgestelde onderhoudsgeld  niet meer voldoende is Wij zullen op korte termijn een wijzigingsprocedure voor de jeugdrechtbank tot een goed einde brengen ** Uw kind maakt een moeilijke puberteit door en pleegt strafbare feiten.U bent behoudens uitzon-       deringen,burgerrechterlijk aansprakelijk  voor de boetes en de eventuele schadevergoeding       Ons kantoor zal U met raad en daad door deze moeilijke periode loodsen en ook Uw verdediging      waarnemen  wanneer U dagvaard bent in uw hoedanigheid van aansprakelijke ouder.